top of page
Türr.jpg

Türr István Gimnázium

Foto: TakácsKatalin

A Türr István Gimnázium 2018-ban ünnepelte fennállásának 380. évfordulóját. Az iskola történetének a II. világháborút megelőző időszakát az alábbi forrás részletesen tárgyalja: https://hu.wikipedia.org/wiki/Türr_István_Gimnázium_és_Kollégium. 

A II. világháborút követő időszakot a https://www.turrgimnazium.hu/aziskolabemutatasa  igy jellemzi:

​"Az 1948-as iskolaállamosítási törvény nyomán megszűnt a bencés gimnázium, az állami tulajdonba került iskola 1951-ben vette fel Türr István nevét. A fiúgimnáziumként működő intézmény 1963-tól koedukált lett, sőt 1974-ben a gimnáziumi képzés mellett beindult az óvónői szakközépiskolai is, amit 1994-től a pedagógiai szakközépiskola váltott fel. Ettől kezdve nevezik az iskolát Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolának. 1992 óta a négyosztályos gimnázium mellett nyolcosztályos gimnázium is működik. 2002 óta fenntartói határozat alapján nem indul kezdő évfolyam a pedagógiai szakközépiskolai képzésben.

Az iskolában jelenleg három iskolatípus működik: nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés, négyévfolyamos gimnáziumi képzés (egy év nyelvi előkészítővel) és az Arany János Tehetséggondozó Program. 

A négyévfolymos gimnáziumi, nyelvi előkészítő osztályokban fő szerep a tehetséggondozásé, emellett az idegen nyelvet emelt óraszámban, csoportbontásban tanítjuk. Első nyelvként angolt vagy németet választhatnak diákjaink, másodikként választható: angol, német, orosz, olasz, francia.

A nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés 1992 óta működik intézményünkben. Fő profilja a tehetséges fiatalok „felfedezése” és tehetséggondozása, ennek sikeres megvalósítását a megyei és országos versenyeredmények is alátámasztják. Ezekben az osztályokban csoportbontásban történik a nyelv- és az informatikaoktatás, emellett a 2013/14. tanévtől kezdve felmenő rendszerben a természetismeret és a matematika tanítása is.

Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) 2000-ben indult, ahova kistelepüléseken élő, szociálisan hátrányos helyzetű, de tehetséges tanulók jelentkezését várjuk. Előkészítő (felzárkóztató) évfolyamos programról van szó. Az AJTP diákjai mind kollégisták. A képzésben itt is csoportbontásban történik a nyelvoktatás, az informatika, a matematika és a magyar nyelv és irodalom tanítása is. Ebben a képzési formában a belépéskor meglévő hiányosságok pótlására törekszünk, célunk a továbbtanulási esélyek növelése.

Az iskola széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik: Akkreditált kiváló Tehetségpontként más tehetségpontokkal is együttműködünk, az intézmény tagja az Arany János Tehetségtanácsnak is. Testvériskolánk: Hebel-Gymnasium Schwetzingen (NSzK).

Az intézmény legfőbb pedagógiai alapelvei, céljai: a komplex személyiségfejlesztés, a továbbtanulásra való felkészítés. Kiemelten fontosnak tartjuk az időtálló erkölcsi értékek átadását, a tanulók önállóságának kialakítását, kreativitásának kibontakoztatását, igényességre nevelését. A tehetséggondozás éppúgy szerepet kap, mint a felzárkóztatás."

bottom of page