Adományozási célok és módok

A járványhelyzetre való tekintettel az adományozókat arra kérjük, hogy fontolják meg azt, hogy adományaikat ez évben egyszeri, és/vagy rendszeres pénzügyi támogatás formájában juttassák el a PTAMA-hoz.  A tanulók megnövekedett internetes távoktatási igényeinek kielégítését a PTAMA 2020 áprilisában közel 1 millió forinttal támogatta.

Az alapítvány célja: A Pápai Türr István Gimnázium és Kollégium oktatási munkájának és az oktatás színvonalának emelése érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, valamint a kiváló tanulmányi eredményű és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása (pl. ösztöndíj, csereképzés, külföldön nyelvtanulás, könyvjutalom és egyéb támogatás formájában).

Az alapítvány feladata: Az összegyűjtött adományoknak az alapítványi célokkal összhangban történő felhasználása különböző juttatások és támogatások formájában. Az alapítvány rendelkezésére álló adományok elosztása a kuratórium és az iskola vezetésének közösen kialakított döntései alapján történik. Az alapítvány tisztségviselői önkéntesek, s a működtetéshez szükséges adminisztratív költségeken túlmenő költségek sem merülnek fel.  Eddigi működése során az alapítvány az iskolát és tanulóit 11.350.000,- forinttal támogatta.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy adományával támogassa a Pápai Türr Alma-Mater Alapítvány tevékenységét.

 

 

Az adományozás módjai a következök lehetnek:

  1. személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlása,

  2. egyszeri pénzügyi támogatás,

  3. rendszeres pénzügyi támogatás.

Az alapítvány részére fizetett támogatások az 1996.évi LXXXI. törvény, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján az éves adóalapból leírhatók, s a befizetésre vonatkozó igazolást az alapítvány jogosult kiállítani.

Segítségét az iskola diákjai, a tantestület és az alapítvány kuratóriuma nevében köszönjük. 

1./ Banki átutalás:

PÁPAI TÜRR ALMA-MATER ALAPÍTVÁNY,  8500. PÁPA , FŐ UTCA 10.

Adószám :  18914922-1-19
Bankszámlaszám :  
10104820-15625860-00000007
KSH szám :  18914922-9199-333-19

2./ Internetes átutalás:

Az átutaláshoz kérjük használja bankja online felületét.

© 2023 by Fundraising. Proudly created with Wix.com