top of page

Varga József-díj

Oszi2..jpg

A Varga József-díj a PTAMA által létrehozott olyan szakmai elismerés, amely a Türr István Gimnáziumban és Kollégiumban oktató-nevelő munkát végző olyan fiatal tanároknak adományozható, akik a diákok harmonikus személyiségformálásában tartósan kiemelkedő munkát végeznek. A díj négyévente, a pedagógusnap alkalmából kerül átadásra. A 2022-ben meghirdetett pályázati díj összege 500E Ft. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és plakettet is kap.

Varga József az ország egyik legnagyobb múltú iskolája – a pápai Türr István Gimnázium – közel 400 éves történetének egyik nagy egyénisége volt; egy kiemelkedő igazgató, rendkívül kiváló matematikatanár és nagyszerű ember. A köztársasági elnök 142/2015. (III. 18.) KE határozata alapján 2015-ben, "közel négy évtizedes, kimagasló színvonalú, elhivatott pedagógiai és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként Varga József, a pápai Türr István Gimnázium nyugalmazott tanára, címzetes iskolaigazgató részére"[1] a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A 2022 évi pályázat meghirdetése: 2022.06.01

A 2022 évi pályázati anyagok leadásának határideje: 2022.12.31

A 2022 évi pályázat kiértékelése és eredményhirdetése: 2023.03.15

A 2022 évi pályázat díjainak átadása: A pedagógusnapon (2023.06.04)

 

A részletes díjkiírás az alábbi linken található.

A díjjal kapcsolatos további információk: Vargáné Hári Rita

 

[1] M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y   •   2015. évi 34. szám, 2854. oldal

varga_jozsef_0.jpg
Alapítvány tárló avatás 018r..jpg

A 2022-ben megalapított és meghirdetett Varga József Díjat 2023-ban első alkalommal Szilos Attila kapta, amelyet a díjazott a tanévzárón vett át. Egyúttal elkészült a Varga József munkásságát bemutató tabló és vitrin is, amelyet a Pápai Asztalos Kft. készített. Folyamatosan megtekinthető a Gimnázium bejáratánál.

Idézet a háromtagu zsűri indoklásából: "Két nagyszerű pályázó remek pályamunkáját kapta meg a zsűri és értékelte azokat.... a pályázók a pályázati követelményeknek megfeleltek. A zsűri szavazóképes volt. A tagok egyénileg nyilvánítottak véleményt, Kovács Csaba, Dr. Molnár István, majd Hegyi Csilla. A zsűri egyhangúlag Szilos Attilának ítélte oda a díjat.

bottom of page