top of page

Alapítók

Jegyzőkönyvek*

Jegyzőkönyvek 2021*

Jegyzőkönyvek 2020*

Felügyelőbizottság

Jegyzőkönyvek*

Jegyzőkönyvek 2021*

Jegyzőkönyvek 2020*

Egyéb

A PTAMA-t alapító osztály 50. érettségi találkozója: 

https://papaesvideke.hu/?p=17833

 

Leköszönő PTAMA tisztségviselők elismerése: 

https://papaesvideke.hu/?p=18346 

A Kuratórium elnöki teendőit 2023.01.01-től Dr. Horváth Pál látja el.

Varga József díj

A Varga József-díj a PTAMA által létrehozott olyan szakmai elismerés, amely a Türr István Gimnáziumban és Kollégiumban oktató-nevelő munkát végző olyan fiatal tanároknak adományozható, akik a diákok harmonikus személyiségformálásában tartósan kiemelkedő munkát végeznek. A díj négyévente, a pedagógusnap alkalmából kerül átadásra. A 2022-ben meghirdetett pályázati díj összege 500E Ft. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és plakettet is kap.

Varga József az ország egyik legnagyobb múltú iskolája – a pápai Türr István Gimnázium – közel 400 éves történetének egyik nagy egyénisége volt; egy kiemelkedő igazgató, rendkívül kiváló matematikatanár és nagyszerű ember. A köztársasági elnök 142/2015. (III. 18.) KE határozata alapján 2015-ben, "közel négy évtizedes, kimagasló színvonalú, elhivatott pedagógiai és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként Varga József, a pápai Türr István Gimnázium nyugalmazott tanára, címzetes iskolaigazgató részére"[1] a MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE polgári tagozata kitüntetést adományozta.

A 2022 évi pályázat meghirdetése: 2022.06.01

A 2022 évi pályázati anyagok leadásának határideje: 2022.12.31

A 2022 évi pályázat kiértékelése és eredményhirdetése: 2023.03.15

A 2022 évi pályázat díjainak átadása: A pedagógusnapon (2023.06.04)

 

A részletes díjkiírás az alábbi linken található.

A díjjal kapcsolatos további információk: Vargáné Hári Rita

 

[1] M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y   •   2015. évi 34. szám, 2854. oldal

 A Pápai TÜRR – ALMA MATER Alapítvány (PTAMA) kuratóriuma a Türr István Gimnázium főépületében (8500 Pápa, Fő u. 10.) 2023. február 07-én (kedden) 14:30 és 15.00 között ülést tart. Az ülés nyilvános. Az ülés javasolt napirendje a következő:

  1. Az érkező kérvények befogadása, a támogatás körvonalainak meghatározása.

  2. A Varga József díj pályázatra érkezett nevezések befogadása és a zsűri megbízása.

  3. A Varga József munkásságát bemutató vitrin helyzete.

  4. A pénzügyi helyzet ismertetése.

  5. A reklám filmek helyzete.

  6. Egyéb kérdések.

A Kuratórium ülésére tisztelettel meghívom. Az ülésről jegyzőkönyv készül.

 

Dr. Horváth Pál

A PTAMA Kuratórium Elnöke

* Az ezen az oldalon található dokumentumok a közhasznú alapítványokra vonatkozó törvényi előírásoknak megfélően nyilvánosak. Kérjük, amennyiben bármelyik dokumentumot meg kívánják tekinteni,   jelezzék a rendszergazdának a nyitó oldalon található email segítségével. A rendszergazda a dokumentum megtekintéséhez szükséges jelszót rendelkezésükre bocsátja.

  A dokumentumok – előzetes egyeztetés eseten – az Alapítvány székhelyén is megtekinthetőek. 

bottom of page