Adományozási célok és módok

Az alapítvány célja: A Pápai Türr István Gimnázium és Kollégium oktatási munkájának és az oktatás színvonalának emelése érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, valamint a kiváló tanulmányi eredményű és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása (pl. ösztöndíj, csereképzés, külföldön nyelvtanulás, könyvjutalom és egyéb támogatás formájában).

Az Alapítvány rendelkezésére álló pénzforrások elosztása a kuratórium és az iskola vezetésének közös döntése alapján történik.  2019-ben a támogatások kiemelt területei az alábbiak :

1. Tanulmányi versenyek támogatása,

2. Idegen nyelvek tanulásanak támogatása,

3. Diákok egyéni támogatása,

4. Oktatás támogatása.

Az Alapítvány eddigi működése során az iskolát és tanulóit 10.230.951,- forinttal támogatta.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy adományával támogassa a Pápai Türr Alma-Mater Alapítvány tevékenységét.

Az adományozás módjai a következök lehetnek:

1. Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlása,

2. Rendszeres vagy esetenkénti  felajánlás pénzátutalással.

Az  APEH 1116232/1993.számú határozata alapján az alapítvány részére fizetett támogatások az éves adóalapból leírhatók, s a befizetésre vonatkozó igazolást az alapítvány kiállíthatja.

Segítségét az iskola diákjai, a tantestület és az alapítvány kuratóriuma nevében köszönjük.

1./ Banki átutalás:

PÁPAI TÜRR ALMA-MATER ALAPÍTVÁNY
8500. PÁPA , FŐ UTCA 10.


Adószám :18914922-1-19
Bankszámlaszám :

10104820-15625860-00000007
KSH szám :18914922-9199-333-19

2./ Internetes átutalás:

Az átutaláshoz kérjük használja bankja online felületét.

Aktuális kampányok:

  • Lehetőséget nyújtunk valamennyi egykori és jelenlegi Türr-ös diáknak arra, hogy belépjen az alapító tagok közé és részt vegyen az Alapítvány szerveinek munkájában. (ld. Alapító okirat 2019-es módosítása.)

  • Lehetőséget nyújtunk a 10, 25 és 50 éves érettségi találkozójukat ünneplők számára bekapcsolódni az Alapítvány munkájába.

  • Kihasználva az új, digitális kommunikációs formákat, növelni kívánjuk az Alapítvány bevételeit.

Jelentkezzen önként

és vegyen részt

az alapitvány munkájában!

© 2023 by Fundraising. Proudly created with Wix.com